Björn Berg Borg

 
Projektet Björn Berg Borg var ett audiovisuellt projekt skapat, komponerat och framfört av mig mellan 2010-2020.

Kompositionerna har spelats in och framförts i olika versioner med en mängd fantastiska musiker genom åren. Här är din guide till hur du hittar några av dessa sällsynta inspelningar. Sju stycken släppta (och lagda till vila) på omsorgsfullt utvalda ställen i min lokala omgivning runt Bottnafjorden, Sverige.

Varje inspelning följs åt av en film inspelad på just den plats där musiken är avsedd att upplevas.

15/5: IDE

22/5: FÖRVÄNTANSTYNGDA DRÖMMAR

29/5: ÅSKMOLN

5/6: FRUKTBAR

Hur gör jag?

Du behöver ha tillgång till en smart telefon med interaktiva GPS-kartor (typ GoogleMaps eller liknande) samt en mobilkamera som kan scanna QR-koder. Jag rekommenderar även att ta med bra hörlurar för en bättre ljudupplevelse.

Ovan ser du de olika inspelningar listade, följ länken och få varje styckes egen unika GPS-koordinat. Kopiera koordinaten och hitta platsen via googlemaps eller någon annan liknande digital kartfunktion. Precis som vid s.k. "geocaching" kommer du hitta en cache på den markerade platsen.
Cachen i det här fallet är en plastbricka med en QR-kod. Skanna koden med din kamera så kommer du att länkas till musiken.

Alldeles gratis, du behöver bara göra ansträngningen att hitta den!

Musiken är tänkt att upplevas på den utvalda platsen. Se det som en bra anledning att komma ut i naturen, njut av spänningen i jakten på nya musikaliska upplevelser på fina platser du annars kanske skulle ha missat. Eller kanske uppleva en bekant plats på ett nytt sätt med en helt ny bakgrundsmusik till.

Ditt ljud-safari kan börja, lycka till!


Om BjörnBergBorg

Med utgångspunkt från konkreta etyder med fokus på struktur, funktion och relation snarare än melodi, ackord eller genre har jag genom projektet Björn Berg Borg velat skapa förhållningssätt till musikalisk gestaltning för fri improvisation ur ett demokratiskt perspektiv.

Med ambitionen att bygga broar mellan den konstnärliga individualismen och det musikaliska grupparbetet vill projektet kartlägga förutsättningarna för en genre-neutral pedagogik som på lika villkor inkluderar alla ljudimprovisatörer oavsett instrument, musikaliska preferenser eller kön.

Metoderna kan ses som arbetshypoteser eller musikaliska frågeställningar; hur påverkas den kreativa processen, den konstnärliga friheten och det kollektiva lyssnandet om vi improviserar utifrån den ena eller andra parametern? Kanske kan musiker från skilda discipliner lättare känna sig konstnärligt involverade på lika villkor om en konkret metod fördelade deras insatserna och gav de medverkande en given musikalisk funktion utifrån en genre-neutral spelplan där den enes invanda praxis inte behöver trampa någon annan på tårna?

Kan en sådan styrning av hur ljud och insatser förhåller sig till varandra när vi improviserar även fungera som verktyg för ljudnyfikna amatörer, oerfarna improvisatörer och unga instrumentalister?

Henrik Olsson, 2015

 


ENGLISH:

The project Björn Berg Borg was an audiovisual project created, composed and performed by me between 2010-2020. 

The compositions have been recorded and performed in different versions with a lot of amazing musicians over the years. Here is your guide on how to find some of these rare sessions. Seven pieces released (and put to rest) on carefully selected places in my local surroundings around Bottnafjorden, Sweden. 

Each recording is accompanied with a film recorded on the spot where the music is intended to be heard.

24/4: VIRUS15/5: IDE

22/5: FÖRVÄNTANSTYNGDA DRÖMMAR

29/5: ÅSKMOLN

5/6: FRUKTBAR

How to do?

You need access to a smartphone with GPS-interactive maps (Google Maps or similar) and a camera that can scan QR codes. I also recommend that you bring good headphones for a better sound experience.

Above you see the recordings listed, follow the link to each piece and you'll get its own unique GPS coordinate. Copy the coordinate of the music you want to experience and find the location via googlemap or other similar digital map service. Just like a so called "geocache" you will find a cache on the spot indicated. The cache in this case is a small box containing a QR code. Just scan the code with your smartphone and you will be linked to the music.

All for free, you just have to make the effort of finding it!

The music is intended to be experienced at this selected spot. See it as a good reason to get into the wild, enjoy the excitement of hunting for new musical experiences on beautiful locations you otherwise might have missed. Or perhaps experience an already familiar place with a brand new soundtrack to it.

Let the sound-safari begin, good luck!