Åskmoln 

Åskmoln

 

Metod för improvisation komponerad av Henrik Olsson 2010. 

Framförd av:

Toshimaru Nakamura - NIMB (no input mixerbord)

Ko Ishikawa - sho (japansk munorgel)

 

Längd: 22 min 42 sek 

Inspelad i Tokyo av Makoto Oshiro den 15 nov 2014 

 

Hitta den!

Använd dessa koordinater för att hitta platsen:

58.5121545 

11.4214911

Kopiera och klistra in i din GPS-kartas sökfunktion.  

Beskrivning: Ta av från Bottnavägen in på grusvägen till Brågonemyren enligt GPS-kartans markering. Följ grusvägen mellan de två husen, uppför backen fram till en fristående förrådsbyggnad. Här övergår vägen till en stig som fortsätter upp och löper till höger om, och slutligen leder dig upp till, berget där skogspartiet tar slut. Ta då direkt vänster över berghällarna och gå upp mot bergsryggen. Håll till vänster och följ bergsryggen i riktning västerut. Ta sikte mot bergets högsta topp . QR-koden hittar du på en tallgren belägen högst upp, nästan längst ut på bergsavsatsen med utsikt över Bärfendal och med havet synligt i horisonten till höger. 

Lycka till! 


Evolutionär improvisation.

Ljuden leder till varandra, det ena till det andra och de två repeteras tills de båda känns igen. När det första ljudet upphör leder det andra till det tredje. Det andra och det tredje hörs om och om igen, i den ordningen. När det andra ljudet upphör går det tredje till det fjärde, det fjärde till det femte, det femte till det sjätte, det sjätte till det sjunde och så rullar det på. Låt ljuden komma, låt ljuden gå, armkrok, växelvis, två och två. De presenteras för varandra och lyssnar på varann, finner sig till rätta, makar sig lite grann. Innan de går in i nästa relation, låt ljuden leda till varandra. 

 

 

English: 

Åskmoln (thundercloud)

Method for improvisation composed by Henrik Olsson in 2010. 

Performed by:

Toshimaru Nakamura - NIMB (no input mixerbord)

Ko Ishikawa - sho (Japanese bamboo mouth organ)

 

Duration: 22 min 42 sek  

Recorded in Tokyo by Makoto Oshiro on the 15th of November 2014

 

Find it! 

Use these coordinates to find the location:   

58.5121545 

11.4214911

Copy and paste these into the your GPS-map device. The sound-safari can begin, good luck!  

Description: When going from Bottna towards Täcklebo, passing the Bottna Kyrka to your left, keep going and take a right turn, leaving the main Bottna road by Brågonemyren as hopefully indicated on your GPS-map, a gravel road close to the marked GPS-coordinates location. Follow the gravel road in between the two houses, slightly up-hill until you reach an old storage building. From here the road continues straight ahead but now more as a path. To your left you will now see the mountainside rising up and the path will lead you up the mountain until the forest ends. When the path ends take a sharp left turn and walk over the flat stone slab up to the very ridge of the mountain. When you've reached the ridge, keep left and follow the ridge in westerly direction. Aim for the highest point. The QR-code will be found hanging in a pine branch at the very top, almost as far as you can go out on the mountain ledge with a view over Bärfendal looking south and with the sea at the horizon looking west.