PsychoMusic

PsychoMusic
-ljudande övergångsriter


Marina Cyrino
Anders Dahl
Henrik OlssonWhy not sneeze, Rose Sélavy?

Marcel Duchamp ställer den lekfullt provocerande frågan i titeln till sin ready-made med en råttfälla full av sockerbitar och svaret är väl rimligtvis att ingen kan styra över när den ska nysa.

En liknande bakbunden känsla infinner sig i Davos 2019 när Greta Thunberg ber oss att gripas av panik. Den tragikomiska oförmågan att styra över när och när vi inte ska få panik.

Men plötsligt under våren 2020 sprider sig Coronaviruset (Covid 19) över världen och vi ser att det faktiskt går att dela en global oro, en kollektiv panik. Politiken sätter till alla klutar och beslut fattas med stora ekonomiska konsekvenser, hjulen bromsas in. Forskning på pandemi kan konstatera att mänsklig miljöpåverkan genom städers utbredning och planetens höjda genomsnittstemperatur är faktorer som har en direkt koppling till virusets uppkomst och spridning. Vi tycks stå inför ett uppvaknande, en insikt om att människans framfart nu spårat ur, sanningen hunnit ikapp oss och att vi måste ändra kurs på något sätt. Och kanske ännu viktigare; att en omställning nu faktiskt tycks möjlig. Vi ser problemet och vi förstår det, kanske behöver vi bara en meningsbärande symbolhandling som definierar vändpunkten? En ceremoni som definierar både ett avslut och en nystart.

Rite de passage: 

-en rit som markerar en persons övergång från ett stadium i livet till ett annat.

Den chilenske filosofen, filmregissören, konstnären och psykoterapeuten Alejandro Jodorowsky menar i sina teorier om Psycho Magic att den vetenskapliga psykoanalysen förvisso ger oss verktyg och metoder för att bättre förstå vad som hänt oss i livet och varför vi mår som vi mår men att den sedan sällan erbjuder tillräckligt handgripliga metoder för att vi ska komma vidare. Han föreslår, ofta kontroversiella, övergångsriter i gränslandet mellan magiskt tänkande och performativa konst-aktioner till sina ”patienter”.

I PsychoMusic realiseras övergångsriter tänkta att fungera som en brytpunkt för människor på ett personligt plan mellan hur de levt och hur de fortsättningsvis vill leva. Ett antal ljud-ritualer med avsikten att katalysera den tysta panik som frågor om miljö och klimat försatt oss i. Lågmälda performance som speglar den moderna människans allt mer problematiska alienation från sitt biologiska sammanhang. Handlingar som markerar att nu sker förändringen, nu vänder vi blad. Ceremonier på allmänna platser som kan liknas vid ”ljud-grafitti” med en politisk underton a´ la Banksy och som på olika sätt kommenterar relationen mellan civilisation och natur. 

För att detta ska vara möjligt behöver vi också få sörja de trygga privilegium vi lämnar bakom oss samt försonas med skuldkänslan av den enorma ekologiska förlust vi redan förorsakat. Med miljöaktivisten och författaren Joanna Macys ord:

”Honouring our pain for the world is a way of valuing our awareness, first, that we have noticed, and second, that we care.”

Rites Of Passage:

*
*

*
*
Chapter 5: Forgetting in a room - video art decomposing itself
*

*

*
MarinaCyrino BRASILIEN 

Marina (f. 1982 i Curitiba) rör sig fritt mellan improvisation, komposition och interpretation i sitt konstnärliga arbete med fokus på tvärestetiska experiment: musikerns kroppslighet smälter samman med bilder, föremål, scenisk gestaltning, mörker, utsagor och rörelser. Hon doktorerade i ljudperformance och interpretation vid Göteborgs Universitet 2019 samt innehar en kandidatexamen i psykologi vid UFMG (Brasilien). För tillfället boende i Berlin.
*

AndersDahl SVERIGE

Instrumentbyggare, improvisatör, kompositör och ljudkonstnär som I huvudsak arbetar med feedback, noise och nya förhållningssätt till skriven musik genom metoder, koncept och strategier. 
*HenrikOlsson
SVERIGE

Född 1975 i industriorten Kyrkhults i södra Sverige. Studerade klassiskt slagverk och ensemblenimprovisation och erhöll sin MFA vid Göteborgs Universitet (HSM) 2001.
Henrik rör sig fritt mellan noterad musik och fri improvisation (EAM) där han blandar akustiska ljud med förstärkta genom att använda kontakmikrofoner.
*


Henrik, Anders och Marina, 2019


PsychoMusic