Krabba


          

Krabba

 

Metod för improvisation komponerad av Henrik Olsson 2010 

Framförd av: 

Tisha Mukarji - preparerat piano

Johan Arrias - klarinett

 

Längd: 30 min 44 sek 

Inspelat på Initiativ Neue Musik/Die Wache, Berlin den 7 juni 2015 

 

Hitta den!

Använd dessa koordinater för att hitta platsen:

58.4889840, 11.3466303

Kopiera och klistra in i din GPS-kartas sökfunktion 

Beskrivning:

Utgå från Gerlesborgsskolans gästparkering och gå mot de äldre förfallna magasinen följ vägen förbi magasinen på stigen till vänster och fortsätt stigen förbi det vita huset bakom. Du har det öppna fältet på vänster sida och ett buskage på höger sida. Fortsätt fram till den stora ladugården med röd korrigerad plåt, sväng av höger och gå utmed ladugårdens södra långsida och vik sedan av till vänster snett upp mot berget bakom. Ta sikte mot elstolpen som står en bit upp på bergets sluttning och fortsätt förbi, uppför berget bakom ladugården till dess högsta punkt. QR-koden sitter fästad i ett rör som borrats in i berget. 

Förstorad komposition.

En melodi sträcks ut så långt att tonernas samband frånkopplas och varje not blir sin egen sång, en improvisation med sin egen gång. Styckets första sång är en improvisation där tonmaterialet utgörs av melodins första ton. Styckets andra sång är en improvisation där tonmaterialet utgörs av melodins andra ton. Styckets tredje sång är en improvisation där tonmaterialet utgörs av melodins tredje ton. Nedsaktad tar sig melodin fram till en musik där varje not förstorats upp och inte längre är sig lik. Och så vidare och ännu vidare.

  

Krabba (English)  

Method for improvisation composed by Henrik Olsson in 2010 

Performed by:  

Tisha Mukarji - prepared piano

Johan Arrias - clarinet

 

Duration: 30 min 44 sec 

Recorded at Initiativ Neue Musik/Die Wache, Berlin on the 7th of Juni in 2015  

  

Find it!  

Use these coordinates to find the location:   

58.4889840, 11.3466303

Copy and paste these into the your GPS-map device. The sound-safari can begin, good luck!   

Start from Gerlesborgsskolans parking lot, follow the path past the old barns, past the old White House and turn right by the red barn. Walk along the south side of the red barn and then take a left turn and proceed up to the highest point of the small mountain right behind the red barn. The QR-code is attached to an iron pipe placed at the highest point of the small mountain.