Grotta       Grotta

 

Grotta är en rytmisk slumpgenerator skapad av Henrik Olsson 2010. 

Framförd av: 

Henrik Olsson - metallskålar, glas, bodhrun, tablas, träblock 


Längd: 29 min 55 sek 

Inspelat i Slöta våren 2013.

 

Hitta den!

Använd dessa koordinater för att hitta platsen:  

58.4977421 

11.3670788

Kopiera och klistra in i din GPS-kartas sökfunktion. 

Beskrivning:  

Utgå från KKV-Bs parkering. Följ vägen över ån mellan galleriet och stengården och upp för backen, sväng vänster in på gamla Café Botnik. Gå över gårdsplanen och följ grusvägen till vänster mellan byggnaderna, ytterligare ca 100 meter förbi växthuset. När vägen delar sig: ta höger och följ vägen uppför berget markerad med gul/vita stolpar (Sotenäsleden). En bit upp, där Sotenäsleden svänger av till höger, ser du en blå skylt vid ett träd. Växla in på stigen till vänster om den blå skylten och följ den. Du passerar snart "gamla vodkabaren" och gå ytterligare 70 m ungefär. Följ klippväggen över stock och sten in i den så kallade jätteklyfta eller Klåvan, ta dig in mellan de två stenmassiven. I en brant stigning av rasade stenar inne i klyftan ligger en äldre trädstam och runt den hänger QR-koden.


Rytmisk slumpmusik 

En slår med sina tärningar och låter slumpen vara. Fyra gånger fyra rytmiska rader som kan läsas från fyra håll på samma gång, rytmerna flätas i fast tempo men kan bindas i halva eller dubbelt så långt. Fyra tärningar per rad, fyra rader per gång, fyra gånger per fras, fyra fraser per sång, fyra sånger per del, fyra delar per form, fyra former per sektion och var sektion ska tas om.

 

English:  

Grotta (Cave) 

Grotta is a random rhythmical generator made up by Henrik Olsson in 2010. 

Performed by: 

Henrik Olsson - metal bowls, glasses, bodhrun, tablas, wood-block 

 

Duration: 29 min 55 sec 

Recorded in Slöta in spring 2013

  

Find it!  

Use these coordinates to find the location: 

58.4977421 

11.3670788

Copy and paste these into the your GPS-map device. The sound-safari can begin, good luck!   

Description: 

Follow the walking trail called Sotenäsleden marked white and yellow up the hill/mountain behind KKV-B, cross the yard between the houses at old Café Botnik. When you reach a blue sign along the trail, where Sotenäsleden take a sharp right turn, you leave the trail and walk along the small path just to the left of the blue sign. Pass the Old Vodkabar and walk another 70 meters until you reach the Jätteklyftan or Klåvan. Continue in to the passage between the two massive rocks until you find the QR code hanging around an old fallen tree trunk.