VirusVirus

Virus är ett grafiskt partitur komponerat av Henrik Olsson 2010.
Här tolkat av Anders Dahl i en inspelning från 2011.

Ljudkällor framförda av:
Anders Dahl (elektronik, strängar)
Matilda Nordenstöm (circuit-bending)
Henrik Olsson (slagverk)

Längd: 29 min 40 sek

Hitta dit! 

GPS koordinater: 58.4990474, 11.3436205  

Beskrivning: 

Utgå från info-tavlan vid ekobyn Skärkälls gästparkering. Ta stigen direkt upp till vänster in i skogen. Håll till vänster, över den låga stengärdesgården och fortsätt rakt fram under linbanans vajern och förbi den stora trästegen på din högra sida. Gå genom passagen med stenblock på var sida om dig och håll till vänster när passagen blir bredare igen. Ta sikte på den stora fristående tallen och fortsätt upp på bergshällen bakom tallen.  

Nu ser du en stor sten med en vattensamling inunder sig lutande mot andra stenblock ca 30 meter från den massiva klippväggen. QR-koden till Virus hittar du i ett träd intill den stora stenen, på den sidan som vätter mot Skärkäll.

 

Konkret improvisation

Virus är de minsta ljuden som kan infektera levande musik. Virus brukar inte räknas som musik då de saknar konstnärlig ambition och ej kan skapa på egen hand, utan beskrivs ofta snarare som "ett mellanting mellan levande och döda ljud". Virus kan infektera all gestaltande konst och då de inte är ambitiösa i sitt uttryck är de mycket motståndskraftiga i tuffa miljöer både utanför och i musiken. 

 

Virus

Virus is a graphic score composed by Henrik Olsson in 2010.
Here beautifully interpreted by Anders Dahl in 2011.

Sound sources performed by:
Anders Dahl (electronics, strings)
Matilda Nordenstöm (circuit-bending)
Henrik Olsson (percussion)

Duration: 29 min 40 sec

Find it!

GPS coordinates:  

58.4990474, 11.3436205

Description:

Starting from Skärkälls guest parking, take a left turn up the nature path right by the info-sign. Follow the path, keep left over the small stone fence. Walk under and past the wire above and the wooden ladder to your right. Its a tricky passage in between the big stones. Just keep walking through this passage and then keep left and walk to the big pine tree. 20 meters behind the pine tree, you will see a big tilting rock creating a cave underneath. The QR-code is attached to a tree close to the big rock. This is a tricky one to find.