Förväntanstyngda drömmar

 

Förväntanstyngda drömmar

 

Metod för improvisation komponerad av Henrik Olsson 2010. 

Framfört av Tetuzi Akiyama - gitarr  
 
Längd: 33 min 45 sek 
Inspelad i Studio Anton, Stockholm den 10 november 2013

 

Hitta den!

Använd dessa koordinater för att hitta platsen: 

58.501430 

11.388450 

Kopiera och klistra in dem i din GPS-kartas sökfunktion. 

Utgå från Bottna fornstuga. Följ grusvägen in i skogen som markeras av bl.a röd/vit vandringsled. Fortsätt följa stigen och röd/vit led ytterligare ca 100 meter. Ta av höger där det står skyltat Rambergs kyrka. Följ rödvit led över berget och ner igen, ända tills du kommer fram till Ramviks kyrka utmed röd/vita leden. QR-koden finns längst inne i stenravinen fästad i en stege av trä i innersta "rummet".Selektiv improvisation.

Några fritt valda ljud följer på varann, radar upp sig så förutsättningslöst de bara kan. När raden är slut blir det tyst en sekund. Ljuden återkallas nu i minnet och ur minnet spelas de på nytt. En försöker minnas hur en gjorde, vad som hände, hur det lät, och en hoppar över allt av det en inget längre minns. En gör så gott en kan, en kanske glömmer bort å minnas. En spelar fel, en blir stum, en minns rätt men spelar dum. En börjar om och om igen från början till minne av ljuden så som de aldrig riktigt lät.

 

English: 

Förväntanstyngda drömmar  

(dreams burdened with expectations)

 

Method for improvisation developed by Henrik Olsson in 2010. 

Performed by Tetuzi Akiyama - guitarr  

 

Duration: 33 min 45 sec 

Recorded in Studio Anton, Stockholm den 10 november 2013

 

Find it!

Use these coordinates to find the location: 

58.501430

11.388450 

Copy and paste these into the your GPS-map device/smartphone. The sound-safari can begin, good luck!  

Instuctions:   

Start at Bottna fornstuga. Follow the gravel road into the forest along the walkingtrack marked with red/white signs. Follow the path as it narrows and continue for another approx 100 meters along the reds/white track. Take a right turn where a sign is pointing out Rambergs kyrka. Follow red/white track over the rocks and down on the other side all the way to Rambergs kyrka along the red/white track, The QR-code is inside the stone ravine, attached to a ladder/steps as you enter the cave-formations last, upper, innermost "space".