SällskapsspelWork in progress:


De räddade orden. De klingande orden.


Målet att skapa ett nytt kulturarv för platsen, på platsen, med bildkonst och nyskapad musik. Gamla psalmer och böner ur 1819 års psalmbok dekonstrueras och stiger fram i ny gestalt, ett platsspecifikt konstnärligt arbete med musiker, bildkonstnär och kompositör som ändar i ett uruppförande i en kyrka i norra Bohuslän. Upprinnelsen ligger i de ”fynd” av psalmboksblad som i samband med renoveringen gjordes i den gamla kyrkan i Svenneby.

Medverkande:

Catharina Göransson - scenisk gestaltning
Henrik Olsson - komposition
Anna Lindal - violin
Elsbeth Bergh - violin
Patrik Wingård - saxofoner


Om det musikalisk arbetet -Henrik Olsson

”Med ett osentimentalt men respektfull förhållningssätt till den sakrala förlagan vill jag utveckla ett kompositionsarbete på temat flyktighetens psykologi. Klingande reminiscenser där improvisationens inneboende paradox ringas in; endast det föränderliga skall bestå.
I mina kompositioner spelar alltid improvisationen en viktig roll.

Att improvisera är för mig att minnas och att glömma bort på samma gång. Med utgångspunkt från fragmenterade psalmblad vill jag formulera metoder för improvisation där erinring, minne, förträngning och glömska utgör partituret. Att sudda ut snarare än lägga till. Att kompostera snarare än komponera.”


Om Catharina Göranssons arbete

Det materialet har jag som bildkonstnär använt i skapandet av verk jag kallar De räddade orden, foto, text och objekt, som ställts ut en handfull gånger sedan 2017. De trasiga och nötta psalmboksbladen får symbolisera den ”skatt” som man i varje stor renovering hemligt drömmer om att finna. I sin fragmenterade form kan de läsas som meddelanden från människor som en gång levde här och på sin tid var för oss okända ägare till de eng gång hela psalmböckerna. Konsten upphäver på så vis avstånd i tid och rum, det blir möjligt att samtidigt gå det gamla och oss själva till mötes. En gång var här schartauansk bygd, idag är det en konst- och kulturnod och projektet befinner sig geografiskt i denna historia, där de gamla psalmerna utgör ekorum för den nya musik som kommer att klinga. Det som hittades i gruset ges således tillbaka i form av skapade artefakter och klanger.
Residenset i juni 2020 på Gerlesborgsskolan är starten, ett fem dagars långt arbetsmöte mellan musiker och kompositör och bildkonstnär och som avslutas med ett framförande för publik. Processen åtföljs av ett writer-in-residence som vill göra en fristående undersökning av kritikerns roll i förhållande till ett verks framväxt och framförande. Materialet från residenset blir underlag för kompositörens vidare arbete under hösten. Instudering och uruppförande av ny musik äger sedan rum i början av februari 2021, tillsammans med för kvällen installerad konst.


Uruppförande den 16 januari 2021 i Svenneby Kyrka, Tanum.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Sound/artinstallation at Gerlesborg 13/3-1/4 2019:


I am forgetting in a room
-a short note about the sounds performed in 8.15 DIFFERENT LINES.


- In order to write music, you must have a feeling for harmony.

- I have no feeling for harmony.

- Then you will always encounter an obstacle, as though you come to a wall through which you can ́t pass. - In that case I will devote my life to beat my head against that wallConversation between the music teacher Arnold Schönberg and his student John Cage.


At the opening of Malin Engströms exhibition “I vilket vatten” on the 13th of March I did a 20 min long performance together with Lukasz Stanek at Väggen launching his piece 8.15 DIFFERENT LINES.
With use of contact microphones attached to the actual wall I made a recording of the event in which I make sounds by scratching, brushing, hitting, rubbing and knocking on the surface of the wall using paintbrushes, sticks, plasic cups, aluminium foil, rubber balls, hands etc.
After the performance it turned out that the recording had failed because of a technical mishap so I made another recording of these sounds that same evening when the last vernissage guests was leaving the exhibition space.
At 12.15h, Monday-Friday, 14th of March – 1st of April this recording will be played and heard at Väggen. Everytime it ́s played it is also recorded and the following day it is this version of the recording we will hear. This way I will be able to present a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording of a recording for the final day of the exhibition on the 1st of April 2019.
The concept is inspired by Alvin Luciers piece I am sitting in a room (see more info below).
Every morning at 8.15am Lukasz will add another action to his work at Väggen. His threads on the wall is building up, little by little composing themselves. My sounds are fading away, little by little decomposing themselves. His threads add up the memories of actions since the 13th of March. My sounds keep forgetting more and more of what actually happened on the 13th of March.

I am forgetting in a room.

On the finnisage of 8.15 DIFFERENT LINES, on the 1st of April, me, Lukasz and Malin will do another
performance based on the threads on the wall and the final version of this decomposed recording.


Enjoy!

Henrik Olsson (Musician/composer)


I am sitting in a room is a sound art piece composed in 1969 and one of composer Alvin Lucier ́s best known works.

The piece features Lucier recording himself narrating a text, and then playing the tape recording back into the room, re-recording it. The new recording is then played back and re-recorded, and this process is repeated. Since all rooms have characteristic resonance or formant frequencies (e.g. different between a large hall and a small room), the effect is that certain frequencies are emphasized as they resonate in the room, until eventually the words become unintelligible, replaced by the pure resonant harmonies and tones of the room itself.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*


Ljudinstallation/ljudvandring, Singö Musikfest 2018:


Memento Vivere
-en förgänglig ljudinstallation om närvaroVanitas-motiv var en flamländsk och holländsk tradition av stillebenmåleri som under 16- och 1700-talet ville reflektera över den mänskliga tillvarons förgänglighet och fåfänglighet. Om hur vardagens materiella strävanden endast är ett jagande efter vind som leder oss bort från livets väsentligheter.

I ljudinstallationen Memento Vivere jagas det bokstavligen efter vind. Ett antal vinddrivna analoga skivspelare placeras ut i landskapet för att påminna oss om just det flyktiga. Gamla vinylskivor med musik från hela världen som spelas upp helt fragmentariskt med hjälp av vindsnurror när det blåser.
Men vad är då inte ett jagande efter vind i vår sekulära tid? Kanske det paradoxala svaret blir "att fånga dagen".

Memento Vivere vill spegla denna något motstridig relation mellan det flyktiga och det närvarande, varats olidliga men också liderliga lätthet.
Därför kommer även ett antal musiker bjudas in att delta i ljudvandringen genom att placera sig med sina instrument utmed promenaden i en rituell musikimprovisation tillsammans med varandra, vinylsnurrornas brustna sång och omgivningens fågelkvitter och surrande.

Djur använder sig ofta av en uppsättning ritualiserade rörelsemönster och läten eller, som i fåglarnas fall, sångmelodier för att locka, utmana eller skrämma artfränder i sin omgivning. De medverkande musikerna representerar här, i en sådan liknelse, var sin art. Dvs de kommunicerar inte nödvändigtvis med varandra, utan samexisterar endast, musikaliskt. Var och en genomför sin ”ljudritual” samtidigt och parallellt med andra medverkande, i respons eller inte, med omgivningens övriga ljud.

Ett variationsstycke baserat på hugskott och associationer, musikaliska läten och lockrop i samklang med sommarens intensiva ljudvärld. Alltsammans dirigerat av växlande vindar som spelar upp korta musikslingor från knastrande vinylskivor med musik från andra tider och från helt andra platser i vår värld.


Muntliga musikaliska traditioner satta i ständig förvandling, att jaga vind, fånga vind och sen låta allt blåsa bort. Ett andetag kan naturligtvis i sig upplevas som flyktigt samtidigt som hela vår existens bygger på att vi andas. Kanske livet, när det är som bäst, utgörs av en serie flyktigheter genom vilka vi närvarar?

Den meningsskapande förgängligheten.

En variant av vanitasmotiv är målningar kallade Momento Mori. Motiv ofta föreställande ruttnande frukter, vissnande blommor, klockor som tickar osv, där tittaren manas att "tänka på döden". I en direkt översättning av ljudinstallationens titel "Memento Vivere" manas vi här istället att ”tänka på livet” med avsikten att vända på perspektivet en smula.
Eller med serietecknaren Jan Stenmarks ord: ”En dag ska vi alla dö... alla andra dagar ska vi det inte”

YOLO.

Henrik Olsson, June 2018-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Sällskapsspel # 5
-en slumpkomposition


Made up in 2006


När jag komponerar handlar det vanligtvis mest om att jag formulerar på förhand givna metoder för att improvisera fritt. Ramar inom vilka musikerna fortfarande kan känna sig relativt fria. Jag kallar dessa ramverk för musikaliska sällskapsspel.


Sällskapsspel # 5 för fyra musiker utgår från 16 tärningar med enkla rytmiska instruktioner ingraverade. Utmed var sin sida av ett bord sitter musikerna vända mot varandra. Tillsammans slår de tärningarna och lägger strategiskt ihop dem till ett rytmiskt flätverk som kan läsas från fyra håll samtidigt.De två musiker som sitter mitt emot varandra spelar helt enkelt varandras stämmor baklänges, totalt fyra variationer av samma rytmiska material på en gång. Musikerna får välja sina ljud fritt, de får hoppa mellan hel- halv- och dubbeltempo och de får flytta eller slå om tärningar, och därmed påverka även de andras rytmer, under spelets gång.Spelet avslutas med att tärningarna successivt plockas bort och musiken får allt fler ”blinda fläckar” för att slutligen helt tystna när sista tärningen avlägsnas från bordet.
Henrik Olsson, april 2019
          


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Sällskapsspel # 4
Billiga imitationer


Quartet for banjo, fourtrack recording performed by me in Skaveröd 2003
 

Made up in 2003-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
Sällskapsspel # 6 
Domino
Performed by me and David Bäck on fourhanded prepared piano in Göteborg 2004
 


Made up in 2004


*
 Sällskapsspel # 7

Performed by Ensemble Kateder in Skårve in 2006:

Matilda Nordenström - circuit bending
Matti Ollikainen - keyboard
Elinor Ström - contact microphone
Anders Dahl - electronics 
Maria Hägglund - inside toy piano
David Bäck - keyboard
Magnus Granberg - alto saxophone
Me - stringed bassdrum, metal
Made up in 2006


*