Borg

      //Har ungefär samma symboliska innebörd som inhägnaden eller den muromgärdade staden och betecknar alltså det svåruppnåeliga; andlig prövning. Vanligen inrymmer den en skatt eller en fånge som bevakas av ett odjur eller en ondsint människa som måste besegras för att skatten ska förvärvas eller fången befrias, vilket symboliserar värdet av att skaffa sig esoterisk kunskap eller andlig fullkomning//

BBB Songbook
Composed by Henrik Olsson 2012
 *