Krabba


          
//Den stora modern i hennes förgörande och skräckinjagande aspekt; månen i nedan; världsförgöraren//

*

Det är först helt nyligen som vi fått chansen att ta reda på vad som händer med materia precis innan den slukas av ett svart hål. Svaret finns dolt i en speciell melodi som regelbundet upprepar ett ackord av två låga toner med frekvenskvoten 2:3, känd för musiker som kvint. Melodin sänds ut i röntgenvågor av mycket speciella objekt i rymden – mikrokvasarer – och uppstår vid det svarta hålets rand, bortom vilken ingenting slipper undan. Allt som passerar försvinner in i det svarta hålet.
Adam and Eve (Lucas Cranach), erased by Henrik Olsson in 2012


Sfärernas harmoni är ett begrepp sprunget ur grekiska astronomers, från Platon till Ptolemaios, utveckling av homocentriska roterande sfärer, som förklaring till himlakropparnas skenbara rörelser.
Sfärerna som ursprungligen var enbart tänkta matematiska grepp, fick med Aristoteles' införande av ytterligare 22 stycken materiella sfärer av genomskinlig kristall en ytterligare dimension. Denna hade redan de pytagoreiska naturfilosoferna tagit fasta på och menade att sfärernas rörelser alstrar toner, vars klang är i perfekt harmoni med naturens ordning.

Birth of Adam (Michelangelo), erased by Henrik Olsson in 2012

BBB Songbook
Composed by Henrik Olsson 2012


Birth