Berg//På den andliga nivån står bergstopparna för det fulla medvetandets tillstånd. Pilgrimsfärder uppför heliga berg symboliserar förhoppning, avsvärjande av världsliga begär, uppnående av de högsta tillstånden och uppstigande från det delade och begränsade till det hela och obegränsade. Det heliga berget är också "vattnets navel" eftersom alla vattens källa springer fram ur det. Vandring mellan berg som sluter sig eller stöter samman representerar övergången till nya andliga nivåer, och övergången är möjlig endast i anden och i "det tidlösa ögonblicket"//

BBB SongbookComposed by Henrik Olsson 2012